Groep 4C
Ik wil naar groep:


woensdag 06-04-2016

Verslag van de kinderen over de rekendag: Veel leesplezier! 

 

 

Wij hebben een superleuke rekendag  gehat . We hebben leuke spelletjes gedaan.

rek4.jpg

Iedereen  hat lol en ze vonden het super leuk.

Het was fantastisch!!!!!!!!!!!

De ouders deden leuk mee.

Vanmorgen een code moeten kraken.

We waren best snel want we hebben gewonnen.

En wat denk je we zitten aan het einde van de schooldag met een zak spekkies.

Namens Don en Deven.

 ------

Halo wij heben vandaag allemaal leuke dingen gedaan !

We Gaan het ales uitlegen dit is er een van coode kraker

Julie moeten deze coode kraken

rek1 .jpg

Wat zie je?

Het eerste codegetal is altijd het aantal witte rondjes, daarna is het om – en – om zwart / wit.

Groetjes Jaynar Pedro en Mika Liesdek

 -----

 Het was leuk op de rekendag.  We vonden het heel leuk. En we gingen  leuke spelletjes doen! Hahaha! En de ouders/verzorgers deden ook lekker mee! En we hebben gewonnen met de prijs vraag!!!!!!!! 

Wij zijn zoooo blij!!! Veel groetjes . van groep 4c.

Doei. Emilie en Jenthe

 -----

het was een hele leuke dag we hebben veel leuke speletjes  gedaan we hebben 6 speletjes gedaan

een speletje heeft juf hierbij gezet enen alle kinderen heben zig vermaakt

 groetjes fenne en stan.

 ----

Het was een heelen leuken dag vandaag. We heben heel veel speletjes gedaan  en  we heben plezier gemaakt. En we en we heben een wedstrijd gewonen  met de klas en de prijs was spekje

 Groetjes groep 4c Lex en Dounia

 -----

De hele klas vond de rekendag leuk

rek3.jpg

En leerzaam. De moeder van jubin was er

En de moeder van mika en de moeder van deven en de moeder van alex en de vader van leon. 

En we hebben leuken speletjes gedaan.

En we hebben de code gewonnen en kregen spekjes!!!

 Groetjes groep 4c

---- 

Het was  heel    leuk  en grapig  we heben      het leuk    ge hat   we deeden       heelen    leuke   speletjes    we heben    notekraaker   gedaan     en    we deeden    kleuren  stipels   en   we gingen  buiten speelen en dat was vantasties    en we heben een beesten    spel    ge  daan  en   een robot  spel   en we  heben op het iende  spek  ge geeten    want we haden ge wonen met een woorden spel  wy waaren als eerste klaar het was best makelek maar ook moelek we heben het heel leuk ge had je weet niet hoe leuk we het heben ge had iedereen hat het leuk maar somige dingen gingen mis   we heben ge lachen want somige dingen waarwen garapig en het liedtje kinderen voor kinderen  is leuk je moet dat ook eens luisteren  we haden geen dj    er waaren moeders om ons te helpen haden julie dat ook  en wy haden de liefste juf van onse klas en heel veel kinderen haden zig vermaakt en dat is pas leuk we hoefde  niet te leeren en dat is nou zo leuk aan deze dag    

Groetjes yasmin en maud.

 ----

VERSLAG REKEN DAG 4C

WE BEGONEN DE DAG DE WEEKTAAK EN DAAR NA GINGE WE EEN PRIJSVRAAG DOEN

EN DAAR NA GINGEN WE EEN CODE KRAKEN EN WE HEBE WAT DANK JE WE

GEWONEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DAAROM  STAAN ER ZOOVEEL UITROEPTEKENS

 ----

 We hebben met vogel ko gespeelt op de website  kodekraker.watnou.nl .

 Heel leuk! Vantactise dag!!!!!!!!!!.

We hebben reken dag en daarom deed we dit! Het gaat over een vogel die noten

Kraaken en jij moet hem de weg wijsen  heel leuk de heele klas vond het leuk!

 

Jaimy en ian

 

rek2.jpg

 


Andere pagina's van deze maker:

donderdag 15-10-2015: Gezellige kinderboekenweek