Er is een wisseling van de wacht. Juf Marlenne staat nu weer fulltime voor de klas en juf Xiomara is naar de kleuters gepiept. Juf Xiomara heeft een fantastisch afscheid van de leerlingen gehad, echt helemaal geweldig!

afscheid.jpgDag lieve kanjers!

 Liefs juf Xiomara

We zijn heel hard aan het werk in de klas en daarom hebben we tijdelijk geen circuit werk en geen brieven. Zodra we helemaal goed op niveau zitten, groep 7 is behoorlijk pittig, hebben we weer alle tijd voor drama, muziek, handvaardigheid, tekenen en de brieven. Nu staat dat even op een laag pitje, maar we beloven dat komt er weer aan.

As donderdag gaan we weer lootjes trekken voor de surprises, spannend! Er komt een drukke tijd aan, de december maand!  

WE ZIJN GESLAAGD ALS MEDIATOR VOOR DE VREEDZAME SCHOOL!

VSCHOOL.jpg

We oefenen elke kleine pauze in onze groep 7a en 7b, we vinden het erg leuk! 

plaatje.jpg

De eerste 6 weken zitten er al bijna op en de herfstvakantie staat voor de deur!

 TIJDELIJKE VERVANGING JUF BIANCA 

Er is de laatste weken heel wat gebeurd. Leuke dingen en helaas ook wat minder fijn nieuws. Juf Bianca is voorlopig wegens persoonlijke omstandigheden thuis en het is niet bekend wanneer ze er weer is. Wij wensen haar super veel sterkte toe.

De leerlingen hebben inmiddels al kennis gemaakt met de juffen die juf Bianca vervangen. Juf Marlenne zal de dagen van juf Bianca vervangen. In week 45 en 46 is juf Ellen er op maandag, dinsdag en woensdag. Zij hebben er veel zin in.

CIRCUIT 

Voor de leerlingen is groep 7 wel hard werken. Voor het eerst werken we met een circuit. In het circuit zit handvaardigheid, tekenen, drama, Engels, stellen (verhalen schrijven), computer (basisbits) en techniek in verwerkt. We werken elke maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag in groepjes hieraan en hebben voor 2 weken opdrachten. Dan komt er weer een nieuw circuit met nieuwe opdrachten.

Het is best even doorwerken om alles af te krijgen dus we hebben vaak nog een afmaakdag. De dingen die zijn gemaakt hangen we natuurlijk trots in de klas.

Zo hebben de leerlingen brieven geschreven met hun verwachting van dit jaar, ze hebben prachtige gedichten over vrede gemaakt. Een eigen memory gemaakt en vredesduiven gekleurd met wasco. Verjaardagseendjes en eendjes voor op het raam. Ook hebben ze al drama opdrachten en de toneelstukjes voor de klas opgevoerd. Met kapla moeten ze dmv samenwerking mooie gebouwen maken of bruggen bouwen met technisch lego, zie foto's voor de resultaten kapla1.jpg

kapla.jpg

kapla2.jpg

VREEDZAME SCHOOL

Groep 7 is het jaar dat je de mediatoren training krijgt en mediator kan worden. Op de donderdag hebben we inmiddels al 2 trainingen gehad en de leerlingen zijn heel enthousiast. Ze leren er veel van ook hoe ze zelf met conflicten op moeten gaan en vooral wat dan een goede oplossing kan zijn. De juf die onze klas traint is heel tevreden over de klas. Ze weten al zoveel en hebben door de vreedzame school lessen al goed in de vingers hoe ze een conflict moeten aanpakken. Wij als juf zijn ook heel trots. op de donderdag voor de herfstvakantie krijgen ze een officiele diploma uitreiking dat ze mediator zijn geworden. Zie foto's hoe de training gaat.

vreedzame school.jpg

Een woordweb maken wat er allemaal met een conflict te maken heeft. 

 plaatje12.jpg

Hierboven zie je dat de leerlingen met elkaar oefenen. 

BRIEVEN SCHRIJVEN

Juf Xiomara vindt brieven schrijven heel leuk. Zo leuk dat ze de klas dat ook weer mee wilt geven. In deze digitale tijd merk je dat de 'ouderwetse' brief bijna niet meer voorkomt. Alles gaat over de mail of hyves en de envelop kennen we al bijna niet meer. Dus na de herfstvakantie (hoop dat we voor de herfstvakantie al lootjes kunnen trekken) beginnen we ermee. Het is niet verplicht, het mag. Wel wordt er verwacht als je meedoet dat je erg je best doet op de brief. Je trekt een naam, daar schrijf jij een mooie brief naar (leuk als je niet verteld dat jij diegene hebt getrokken, dan blijft het een verrassing); en van degene waar jij een brief van hebt gekregen, die schrijf jij weer terug en geeft antwoord op eventuele vragen. Je mag de brief schrijven je mag het ook op de computer doen. We leveren hem iig donderdag in; we maken nog een mooie brievenbus waar je hem dan indoet. En dan leegt de juf de brievenbus en geef ik hem aan de postbodes (elke week andere kinderen) die de brieven uitdelen.

KINDERBOEKENWEEK 'SUPERHELDEN'

5 oktober is de kinderboekenweek weer van start gegaan. Het thema is superhelden. De kinderen hebben ipv circuitwerk gewerkt aan hun eigen boek, strip over een zelfbedachte superheld. Ze vonden het erg leuk om te doen. We hebben ook een boek in de klas wat gaat over superhelden in het dagelijks leven. De leerkrachten hebben 4 keer van klas gewisseld en in een andere klas voorgelezen uit het boek wat zij hebben gekregen voor de kinderboekenweek. Op woensdag en donderdagochtend voor de herfstvakantie kunnen ouders kijken naar het resultaat.

Foto's volgen nog.

  

HUISWERK

Spelling 

Maandag krijgen ze om de 4 weken spellingswoordjes mee naar huis. Per week moeten ze die 2 keer overschrijven. Vrijdag laten zien dat je het 2 keer hebt overgeschreven is dus prima.

Nieuwsbegrip

Maandag kijkt de juf na of ze het huiswerk hebben gedaan. Hebben ze dat niet, moeten ze het na schooltijd afmaken. Na 3 keer niet maken mogen ze de tekst overschrijven.

Topo

Krijgen ze maandag mee en de maandag erop wordt het overhoord (let ook op de spelling). Je mag hem overdoen met een onvoldoende maar dan kan je alleen nog een voldoende halen.

Wereldorientatie. 

Bij natuur, aardrijkskunde en geschiedenis krijgen ze geen samenvatting mee naar huis. We geven les in blokken,  als de kinderen goed meedoen, de vragen maken is dat voldoende voor de toets.

Boekbesprekingen

Na de herfstvakantie gaan we beginnen met de boekbesprekingen. Ze krijgen een beschrijving mee naar huis wat er van ze verwacht wordt. Het is voor hen niet de eerste keer dus ze weten wat ze moeten doen. Uiteraard bespreken we dit ook in de klas. Er wordt gelet op de presentatie, het beeldmateriaal wat ze mee hebben genomen over het boek (evt powerpoint, zeker niet verplicht) en hoe ze het vertellen.

Werkstukken

Het werkstuk gaat over landen dit jaar. We begeleiden de kinderen per hoofdstuk. Per week moeten ze 1 of 2 hoofdstukken af hebben en dat moeten ze schrijven. Zo houden we het proces goed in de gaten en hoeven ze niet vlak voor de inleverdatum nog alles te doen. Het uiteindelijke product mag natuurlijk op de computer gedaan worden met mooie plaatjes.

Spreekbeurten

Na de werkstukken gaan we beginnen met de spreekbeurten dat mag over het werkstuk gaan, mag ook over iets heel anders gaan. Ook hier krijgen ze duidelijk van te voren te horen wat er van ze verwacht wordt.

Verkeersexamen, schriftelijk en praktisch examen.

Groep 7 is het jaar dat je het verkeersexamen gaat halen. We oefenen elke week al met verkeerslessen. Ook thuis veel oefenen, in de auto, op de fiets en lopen. Let op borden, wat betekenen ze? Kijk naar gevaarlijke situaties, waar moet je opletten, hoe ga je er mee om. Als je dit doet, komt het helemaal goed. Zorg voor een goede fiets, dat de lichten en remmen het goed doen. Er komt ook nog een echte fitescontrole met een politieman, spannend!