Groep 1/2F
Ik wil naar groep:


dinsdag 25-03-2014

 

Thema : Verkeer

We doen als school mee met het bibliotheekproject "De rode draad"

Aan de hand van verschillende boeken brengen we verschillende boeken onder de aandacht want voorlezen is ontzettend belangrijk voor de taalontwikkeling van een kind.

Deze week staat het boek : "Eend op de fiets" centraal en dit boek komt zelfs mee naar huis als logeerboek.

In de groep zijn we aan de hand van dit boek aan het werk rond het thema verkeer. Naast het logeerboek, komen er ook andere boeken aan bod rond dit thema. We bespreken verschillende verkeersthema's aan de hand van de boeken, maar ook praatplaten en verkeersborden. Welke regels zijn er in het verkeer? Naast gesprekken in de kring doen de kinderen ook verschillende werkopdrachten zoals bijvoorbeeld een stoepje leggen.


Andere pagina's van deze maker:

zaterdag 08-02-2014: februari 2014
maandag 27-01-2014: januari 2014
vrijdag 20-12-2013: Kerstwens
donderdag 05-09-2013: Start nieuwe schooljaar