Groep 6C
Ik wil naar groep:


zaterdag 19-04-2014

GROEP 6C HEEFT DE LENTE IN DE BOL!

Bij het Rode Draad-project (vanuit de bilbliotheek Haarlemmermeer), waarbij de klas "leeskoorts" had en het leesvirus zich verspreidde in de vorm van leeskilometers maken, bleek al dat schrijfster Tosca Menten tot onze favoriete schrijvers gerekend mag worden.

De boeken over "Dummie de Mummie" zorgen altijd voor hilarische taferelen en een lach op het gezicht van de kinderen.

Sommige kinderen hadden één van haar boeken zelfs gekozen voor het maken van een boekverslag en het houden van de boekbespreking.

Des te groter was de verrassing toen bleek dat we haar mochten ontmoeten in de aula!!

Wat een geweldige vrouw; nooit om een grappige anekdote verlegen en ze wist op humoristische wijze de kinderen mee te nemen in de wereld van een schrijver.

Overigens, de juf was erg aangenaam verrast over het hoge niveau van de boekverslagen en later ook de boekbesprekingen. Bijna alle kinderen hadden gebruik gemaakt van Prezi of Powerpoint, knap hoor! Ze stonden als volleerde presentatoren voor het Digi-bord, de juf kan wel inpakken... ;-)

Alle boekbesprekingen zitten er inmiddels op en ook het Rode Draad-Project is net afgerond. De groep heeft trouwens zóveel bladzijden gelezen, dat het niet meer op de temperatuurmeter paste!

Uiteraard blijft naast al het harde werken ook ruimte genoeg over voor het verder ontwikkelen van de creativiteit.

Groep 6C zit vol kunstenaars, bleek tijdens de workshop over Vincent van Gogh.

Sommige schilderijen waren nauwelijks van het origineel te onderscheiden. Er werd dan ook druk gespeculeerd over de verkoopprijs en wat te doen met al dat geld...

Sommige creatieve projecten komen wat minder goed uit de verf - of eigenlijk het ei. We wilden paaseieren maken met (in lijm gedoopt) draad om ballonnen heen. Het proppen van twee paaseitjes door het tuutje van de ballon was al een hele klus, maar het was leuk om te zien hoe de kinderen hiervoor automatisch gingen samenwerken. Toen we er echter aan toe waren om de ballonnen door te prikken, zakten ze als plumpuddinkjes in elkaar. Dit was eerlijk gezegd op conto van de juf te schrijven, omdat ze vond dat de draadjes niet héél lijmerig gemaakt moesten worden, geeft zo'n kliederboel. Maar dat is in dit geval wél nodig... Gelukkig bleken de in elkaar gezakte projecten fantástische nestjes te worden voor de paaseitjes hahaha!

Op de achtergrond van deze foto is trouwens onze (groen/blauwe) ideeenbus te zien. Elke vrijdag mogen de hulpjes van de week hieruit een idee trekken, dat de week hier op tijdens het laatste half uur / kwartier gedaan mag worden. Zo heeft de klas (bij een week goed werken) al vliegtuigjes mogen vouwen en kauwgom onder de les mogen eten.

Woensdag 16 april was het dan zover: De Rekendag!

Thema van deze dag was "Meten met/aan je lijf".

Allereerst wil ik via deze plek de vier hulpouders (moeder Camiel, Robin, Kelly en vader van Djem) heel hartelijk bedanken voor hun geweldige hulp bij het begeleiden van groepjes kinderen tijdens de rekencircuits!

Na een korte inleiding omtrent "Meten = weten" en het praten over begrippen als "timmermansoog", was het tijd voor de eerste circuitronde.

Hierbij stond "toerental" centraal; hoe vaak werd een bepaalde zich herhalende beweging binnen een minuut gehaald? Wat is dan het gemiddelde?

Het leek wel een sportles!

Naast bijvoorbeeld springtouwen, probeerden de kinderen ook zo veel mogelijk hun hand op de tafel te draaien (handpalm boven / onder).

Dit leverde soms wat pijnlijke knokkels op.

Maar ach, je moet wát over hebben voor een hoog toerental... ;-)

Op het prikbord valt te zien dat we nu druk bezig zijn met breuken en werkwoordspelling. Ook hangen er afbeeldingen van godsdiensten, die de kinderen zelf hebben meegenomen naar aanleiding van het huidige Aardrijkskunde-thema "Wereldgodsdiensten".

 

Een ander onderdeel was het bijhouden van het aantal keer dat je kan zitten en staan binnen een minuut. Die minuut was af te lezen via de klok op het digibord en de tijd per onderdeel (vijf minuten) is zichtbaar op de time-timer. Onder de time-timer hangt trouwens de "Leeskoorts-thermometer".

Op deze foto is ook één van onze twee beruchte "Kanjerkippen" te zien. Aan het eind van elke dag krijgen twee kinderen die iets opvallends goeds hebben gedaan de Kanjerkip. De dag hierna mogen ze op elk willekeurig moment de les in totaal driemaal onderbreken door hun kip te laten dansen en zingen. (Helaas blijft het deuntje wel erg goed in je hoofd hangen...)

Helemaal aan de rechterkant van de foto zijn post-its zichtbaar op groen/rood karton in het kader van de "Mega Memo". Op groen hebben de kinderen geschreven wat in de klas al heel goed gaat en op rood wat voor verbetering vatbaar is. Eén van deze punten wordt uitvergroot op de Mega Memo en hangt op het schoolbord. Momenteel werken we aan: "Als de juf praat, ben ik stil".

 

 Zoals eerder aangegeven, het leek wel een gymles - hier werd bijgehouden hoe vaak een kind de heupzwaai tussen twee tafels in een minuut tijd weet te maken.

De witte blaadjes onder de kaarten van de afstanden, gewichten en inhouden laten de verhalen zien die een aantal kinderen - op eigen initiatief!- op de computer hebben geschreven. We hebben dus niet alleen Kunstenaars, maar ook Auteurs in deze groep zitten. Sommige verhalen bevatten zelfs meerdere delen en alle verhalen zitten vol humor.

 

Een andere opdracht was om zélf iets te verzinnen wat met je lichaam en het bijhouden van het toerental in een minuut te maken heeft.

Zoals te verwachten was in deze groep, kwamen hier veel originele metingen uit voort.

Dit groepje had bedacht om zo vaak mogelijk om een stoel te draaien. Dit leverde wel wat duizelige kinderen aan het eind van de minuut op.

Het viel mij op dat al veel kinderen in staat waren om het groepsgemiddelde van het toerental uit te rekenen. Volgens mij komt dit door de wekelijkse redactiesommen die op vrijdag als huiswerk meegegeven worden. Aanvankelijk hadden de kinderen hier nog behoorlijk wat moeite mee, maar zo langzamerhand gaan ze de sommen herkennen en begrijpen.

Hier heeft dit groepje bij de vrije opdracht bedacht om zo vaak mogelijk de Kanjerkip binnen een minuut tijd door te geven.

Vlak voor de pauze heeft de hele groep nog de opdracht "Metervreter" gedaan; m.b.v. een (opgemeten) bak een minuut lang de bal zo vaak mogelijk van links naar rechts bewegen. Dit aantal vermenigvuldigen met de lengte en voilà: je bent er achter hoe groot de afstand is die het balletje heeft afgelegd!

Tijdens de pauze hebben we eerst nagemeten of onze schatting van 37,5 meter afstand, als alle kinderen zo wijd mogelijk elkaars handen vasthouden, een beetje klopte.

Helaas... We zaten er twee meter boven en hadden geen prijs in de wacht gesleept.

Na de pauze was er echter voor één groep wel een prijs te verdienen bij de Rekenquiz!

Aan de hand van een tiental vrij bizarre meetvragen ("Hoeveel liter traanvocht produceer je in je leven?" / "Hoe lang zouden je nagels zijn als ze je levenlang zouden doorgroeien?") werd er in elk groepje druk met elkaar overlegd, geschat en gerekend.

Het werd nog spannend, want twee groepen stonden uiteindelijk bovenaan...

Maar één groepje zat het meest dichtbij de benaderingsvraag "Hoeveel kg bloed heeft een Potvis?" (3.000 kg!) en was blij met de gewonnen stuiterbal van de opdracht "Metervreter".

Vervolgens was het tijd voor het laatste rekencircuit.

Hier meten kinderen de eigen haarsterkte, door zo veel mogelijk wasknijpers aan één haar te hangen en dat aantal dan te wegen.

Ook probeerden de kinderen het volume van hun hand af te lezen.

Een andere opdracht was de oppervlakte van je schoenzool tekenen en berekenen.

Hierna hebben we alle bevindingen weer even nagesproken en nog even kort gepraat over "Hoeken aan/met je lichaam". Begrippen als rechte, scherpe en stompe hoeken kwamen hierbij aan bod. Voor deze laatste opdracht hadden we alleen niet meer zoveel tijd. Iedereen was het er over eens: De Rekendag 2014 was werkelijk omgevlógen!

 Na de rekendag stond op donderdag 17 april de Paasviering op het programma.

De ochtend ging van start met de viering zelf en met behulp van het digibord en het thema "Houvast". Er ontstond een waardevol gesprek over allerlei dingen die de kinderen houvast (kunnen) bieden, wanneer ze daar behoefte hebben. Het raakte me hoeveel kinderen hier open over durfden te praten, goed naar elkaar luisterden en tips gaven. Soms kan er opeens een hele speciale sfeer in een groep ontstaan en dat vind ik elke keer weer prachtig om mee te maken!

Vervolgens hebben we de film "Frozen" gekeken en werd er hier en daar een traantje weggepinkt, maar vooral ook veel gelachen (met name om die malle sneeuwpop Olaf).

De Paaslunch moest nog even wachten, eerst wilden we het "Eitje-tik-kampioenschap" houden. Er vielen drie medailles te winnen. De derde plaats was voor Lisanne, de tweede voor Camiel en onze Eitje-tik-Koning is Milan!

 En eindelijk, na het gebed, werd dan het startsein voor de Paaslunch gegeven!

De Paaslunch viel erg in de smaak.

Er bleef dan ook niet zoveel over...

Wat heeft Het Braambos toch een geweldige OR die dit ook dit jaar weer voortreffelijk heeft verzorgd!

Niet alleen de klas, maar ook de juf heeft de lente in haar bol...

Vandaar dat opeens alle meidenbolletjes voorzien werden van paaslint in het haar hahahaha!

Om twee uur wensten we elkaar fijne Paasdagen en "tot woensdag" (dinsdag zal juf Van Balderen voor de groep staan). Helaas is juf Robson nog steeds niet in staat om te werken, vandaar dat ik vanaf de meivakantie op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de groep zal draaien. Op woensdag zal veelal juf Kroon voor de klas staan. We missen juf Robson heel erg, maar hopen vooral dat ze de tijd en rust neemt die ze nodig heeft, zodat ze weer helemaal kan herstellen.

 

 

 

 

 

 

 

Namens alle kinderen en juf Van der Stad:

Vrolijk Pasen!

(En alvast een heerlijke meivakantie gewenst.)

 


Andere pagina's van deze maker:

vrijdag 14-02-2014: Groep 6C bakt er op los!
zaterdag 25-01-2014: Eerlijk zullen we alles delen
maandag 20-01-2014: januari 2014
zondag 22-12-2013: nieuwjaarsgroet groep 6C
woensdag 11-12-2013: Sinterklaas 2013
vrijdag 08-11-2013: Bijna herfstvakantie!
vrijdag 13-09-2013: Eerste schoolweken